Trending Now

                                                                           

Shri Chamunda Chalisa Lyrics in Hindi, Maa Chandichamunda

Monday, September 18, 2017


Chamunda Chalisa Lyrics in Hindi, Maa Chandichamunda Lyrics in Hindi


दोहा

नीलवरण मा कालिका रहती सदा प्रचंड ।
दस हाथो मई ससत्रा धार देती दुस्त को दांड्ड़  ।।
 
मधु केटभ संहार कर करी धर्म की जीत ।
मेरी भी बढ़ा हरो हो जो कर्म पुनीत  ।।

चौपाई

नमस्कार चामुंडा माता । तीनो लोक मई मई विख्याता ।।
हिमाल्या मई पवितरा धाम है । महाशक्ति तुमको प्रडम है ।।1।।

मार्कंडिए ऋषि ने धीयया । कैसे प्रगती भेद बताया ।।
सूभ निसुभ दो डेतिए बलसाली । तीनो लोक जो कर दिए खाली ।।2।।

वायु अग्नि याँ कुबेर संग । सूर्या चंद्रा वरुण हुए तंग ।।
अपमानित चर्नो मई आए । गिरिराज हिमआलये को लाए ।।3।।

भद्रा-रॉंद्र्रा निट्टया धीयया । चेतन शक्ति करके बुलाया ।।
क्रोधित होकर काली आई । जिसने अपनी लीला दिखाई ।।4।।

चंदड़ मूंदड़ ओर सुंभ पतए । कामुक वेरी लड़ने आए ।।
पहले सुग्गृीव दूत को मारा । भगा चंदड़ भी मारा मारा ।।5।।

अरबो सैनिक लेकर आया । द्रहूँ लॉकंगन क्रोध दिखाया ।।
जैसे ही दुस्त ललकारा । हा उ सबद्ड गुंजा के मारा ।।6।।

सेना ने मचाई भगदड़ । फादा सिंग ने आया जो बाद ।।
हत्टिया करने चंदड़-मूंदड़ आए । मदिरा पीकेर के घुर्रई ।।7।।

चतुरंगी सेना संग लाए । उचे उचे सीविएर गिराई ।।
तुमने क्रोधित रूप निकाला । प्रगती डाल गले मूंद माला ।।8।।

चर्म की सॅडी चीते वाली । हड्डी ढ़ाचा था बलसाली ।।
विकराल मुखी आँखे दिखलाई । जिसे देख सृिस्टी घबराई ।।9।।

चंदड़ मूंदड़ ने चकरा चलाया । ले तलवार हू साबद गूंजाया ।।
पपियो का कर दिया निस्तरा । चंदड़ मूंदड़ दोनो को मारा ।।10।।

हाथ मई मस्तक ले मुस्काई । पापी सेना फिर घबराई ।।
सरस्वती मा तुम्हे पुकारा । पड़ा चामुंडा नाम तिहरा ।।11।।

चंदड़ मूंदड़ की मिरतट्यु सुनकर । कालक मौर्या आए रात पर ।।
अरब खराब युध के पाठ पर । झोक दिए सब चामुंडा पर ।।12।।

उगर्र चंडिका प्रगती आकर । गीडदीयो की वाडी भरकर ।।
काली ख़टवांग घुसो से मारा । ब्रह्माड्ड ने फेकि जल धारा ।।13।।

माहेश्वरी ने त्रिशूल चलाया । मा वेश्दवी कक्करा घुमाया ।।
कार्तिके के शक्ति आई । नार्सिंघई दित्तियो पे छाई ।।14।।

चुन चुन सिंग सभी को खाया । हर दानव घायल घबराया ।।
रक्टतबीज माया फेलाई । शक्ति उसने नई दिखाई ।।15।।

रक्त्त गिरा जब धरती उपर । नया डेतिए प्रगता था वही पर ।।
चाँदी मा अब शूल घुमाया । मारा उसको लहू चूसाया ।।16।।

सूभ निसुभ अब डोडे आए । सततर सेना भरकर लाए ।।
वाज्ररपात संग सूल चलाया । सभी देवता कुछ घबराई ।।17।।

ललकारा फिर घुसा मारा । ले त्रिसूल किया निस्तरा ।।
सूभ निसुभ धरती पर सोए । डेतिए सभी देखकर रोए ।।18।।

कहमुंडा मा ध्ृम बचाया । अपना सूभ मंदिर बनवाया ।।
सभी देवता आके मानते । हनुमत भेराव चवर दुलते  ।।19।।

आसवीं चेट नवराततरे अओ । धवजा नारियल भेट चाड़ौ ।।
वांडर नदी सनन करऔ । चामुंडा मा तुमको पियौ ।।20।।

दोहा

सरणागत को शक्ति दो हे जाग की आधार ।
‘ओम’ ये नेया दोलती कर दो भाव से पार ।।Shri Lakshmi Chalisa Lyrics in Hindi, English, Maa Lakshmi Chalisa

Lakshmi Chalisa Lyrics in Hindi, Lakshmi Chalisa Lyrics in English


Matu lakshmi kari kripa, karo hridaya me vas
manokamna sidh kare purvahu meri aas
yahi more ardas hath jor vinti karon
sabvidhi karo suyas jaya jnani jagdambika


sindu suta main sumro tohi, gyan budhi vidya do mohi.
Tum saman koi nahi upkari, sab vidhi purbahu aas hamari.
Jai jai jagat janani jagadamba, sabake tumahi ho avalamba.
Tuma hi ho sab ghat ghat ke vasi, vinati yahi hamari khasi.
Jag janani jaya sindhu kumari, dinan ki tum ho hitakari.
Vinavaun nitya tumahin maharani, kripa karau jaga janani bhavani.
Kehi vidhi stuti karaun tihari, sudhi lijai aparadh bisari.
Kripa drishti chitavo mam ori, jagata janani vinati sun mori.
Gyan buddhi jaya sukh ki data, sankat haro hamari mata.
Kshira sindhu jab vishnu mathayo, chaudah ratna sindhu men payo.
Chaudaha ratna men tum sukharasi, seva kiyo prabu ban dasi.
Jab jab janma jahan prabhu linha, rup badal tahan seva kinha.
Svayan Vishnu jaba Nara tanu dhara, linheu avadhapuri avatara.
Tab tum prakat janakapur mahin, seva kiyo hridaya pulakahin .
Apanayo tohi antaryami, vishva vidit tribhuvan ki svami.
Tum sab prabal shakti nahin ani, kahan tak mahima kahaun bakhani.
Man kram vachan karai sevakai, manichhita phal pai.
Taji chala kapat aur chaturai, puujahin vividh bhanti man lai .
Aur hal main kahaun bujhai, jo yah path kare man lai.
Tako koi kasht na hoi, man ichhita  pavai phala soi.
Trahi trahi jaya duhkh nivarini, trividh tap bhav bandhan harini.
Jo yah chalisa padhe padhave, dhyan lagakar sune sunavai.
Tako koi na rog satavai, putra adi dhan sampatti pavai.
Putrhin aru sampatti hina, andha badhir kodhi ati dina.
Vipra bolaya kai path karavai, shanka dil men kabhi na lavai.
Path karavai din chalisa, ta par kripa karain gaurisa.
Sukh sampatti bahut si pavai, kami nahin kahuu ki avai.
Barah maa karai jo puja ,tehi sam dhany aua nahin duja.
Pratidin karai man mahin, uan sam koi jag men kahu nahin.
Bahu vidhi kya main karaun badai, leya pariksha dhyana lagai.
Kari vishvas karain vrat nema, hoy siddha upajai ura prema.
Jya jaya jaya lakshmi maharani, sab men vyapita ho gun khani.
Tumharo tej prabal jag mahin, tum sam kou dayal kahuun nahin.
Mohi anath ki sudhi ab lijai, sankat kati bhakti mohi dije .
Bhul chuk kari kshama hamari, darshana dijai dasha nihari.
Bin darashan vyakul adhikari, tumahin akshat dukh sahate bhari.
Nahin mohin gyan buddhi hai tan men, sab janat ho apane man men .
Rup chaturbhuj karake dharan, kasht mor ab karahu nivaran.
Kehi prakar main karaun badai, gyan buddhi mohin nahin adhikai.Trahi trahi dhukh harini, haro bhegi sab tras
Jayati jayati jay laxmi, karo dushman ka nash
Ramdas dhari dyan nit, vinay karat kar jor.
Matu laxmi das par, karhu daya ki kor .
मातु लक्ष्मी करि कृपा, करो हृदय में वास
मनोकामना सिद्ध करि पुरवहु मेरी आस
यही मोर अरदास हाथ जोड़ विनती करूँ
सबविधि करो सुवास जय जननि जगदंबिका |

सिन्धु सुता मैं सुमिरौं तोही,ज्ञान बुध्‍दि विद्या दो मोहि |
तुम समान नही कोई उपकारी सब विधि पुरबहु आस हमारी |

जय जय जगत जननि जगदम्बा। सबकी तुम ही हो अवलम्बा॥
तुम ही हो सब घट घट वासी। विनती यही हमारी खासी॥
जगजननी जय सिन्धु कुमारी। दीनन की तुम हो हितकारी॥
विनवौं नित्य तुमहिं महारानी। कृपा करौ जग जननि भवानी॥
केहि विधि स्तुति करौं तिहारी।सुधि लीजै अपराध बिसारी॥
कृपा दृष्टि चितवो मम ओरी। जगजननी विनती सुन मोरी॥
ज्ञान बुद्घि जय सुख की दाता। संकट हरो हमारी माता॥
क्षीरसिन्धु जब विष्णु मथायो। चौदह रत्न सिन्धु में पायो॥
चौदह रत्न में तुम सुखरासी। सेवा कियो प्रभु बनि दासी॥
जब जब जन्म जहां प्रभु लीन्हा। रुप बदल तहं सेवा कीन्हा॥
स्वयं विष्णु जब नर तनु धारा। लीन्हे‌उ अवधपुरी अवतारा॥
तब तुम प्रगट जनकपुर माहीं। सेवा कियो हृदय पुलकाहीं॥
अपनाया तोहि अन्तर्यामी। विश्व विदित त्रिभुवन की स्वामी॥
तुम सम प्रबल शक्ति नहीं आनी। कहं लौ महिमा कहौं बखानी॥
मन क्रम वचन करै सेवका‌ई।मन इच्छित वांछित फल पा‌ई॥
तजि छल कपट और चतुरा‌ई|पूजहिं विविध भांति मनला‌ई॥
और हाल मैं कहौं बुझा‌ई|जो यह पाठ करै मन ला‌ई॥
ताको को‌ई कष्ट न होई|मन इच्छित पावै फल सो‌ई॥
त्राहि त्राहि जय दुःख निवारिनि|त्रिविध ताप भव बंधन हारिणी॥
जो यह चालीसा पढ़ै पढ़ावै। ध्यान लगाकर सुनै सुनावै॥
ताकौ को‌ई न रोग सतावै। पुत्र आदि धन सम्पत्ति पावै॥
पुत्रहीन अरु संपति हीना। अन्ध बधिर कोढ़ी अति दीना॥
विप्र बोलाय कै पाठ करावै।शंका दिल में कभी न लावै॥
पाठ करावै दिन चालीसा। ता पर कृपा करैं गौरीसा॥
सुख सम्पत्ति बहुत सी पावै। कमी नहीं काहू की आवै॥
बारह मास करै जो पूजा। तेहि सम धन्य और नहिं दूजा ॥
प्रतिदिन पाठ करै मन माही। उन सम को‌इ जग में कहुं नाहीं॥
बहुविधि क्या मैं करौं बड़ा‌ई। लेय परीक्षा ध्यान लगा‌ई॥
करि विश्वास करै व्रत नेमा। होय सिद्घ उपजै उर प्रेमा॥
जय जय जय लक्ष्मी भवानी। सब में व्यापित हो गुण खानी॥
तुम्हरो तेज प्रबल जग माहीं। तुम सम को‌उ दयालु कहुं नाहिं॥
मोहि अनाथ की सुधि अब लीजै। संकट काटि भक्ति मोहि दीजै॥
भूल चूक करि क्षमा हमारी।दर्शन दजै दशा निहारी॥
बिन दर्शन व्याकुल अधिकारी। तुमहि अछत दुःख सहते भारी॥
नहिं मोहिं ज्ञान बुद्घि है तन में। सब जानत हो अपने मन में॥
रुप चतुर्भुज करके धारण। कष्ट मोर अब करहु निवारण॥
केहि प्रकार मैं करौं बड़ा‌ई। ज्ञान बुद्घि मोहि नहिं अधिका‌ई॥

त्राहि त्राहि दुख हारिणी, हरो वेगि सब त्रास। जयति जयति जय लक्ष्मी, करो शत्रु को नाश ॥
रामदास धरि ध्यान नित, विनय करत कर जोर। मातु लक्ष्मी दास पर, करहु दया की कोर॥


Navagraha Chalisa Lyrics in Hindi, English, Navagraha Chalisa

Navagraha Chalisa Lyrics in Hindi, Navagraha Chalisa Lyrics in English

Shri Ganapati Gurupada kamala, Prema sahita shiranaya.
Navagraha chalIsa kahata,Sharada hohu sahaya.
Jaya jaya Ravi Shashi Soma Budha,jaya guru bhragu shani raja.
Jayati rahu aru ketu graha, karahu anugraha aaja.

Prathamahi ravi kaha.N navau matha, karahu kripa jana jaani anatha.
Hey Aditya divakara bhanU, mai matimanda maha agyanu.
Aba nija jana kahan harahu kalesha,Dinkara dvadasha rupa dinesha.
Namami bhaskara surya prabhakara,arka mitra agha mogha shmakara.
shashi mayaNka rajanipati swami, Chandra kalanidhi namo namami.
Rakapati Himanshu Rakesha, pranavata jana tana harahu kalesha.
Soma Indu vidhu shanti sudhakara,shita rashmi aushadhi nishakara.
Tumahi shobhita wsundar bhala mahesha,sharana sharana jana harahu kalesha.
Jaya jaya Mangala sukha daata,lauhita bhaumadika vikhyata.
Angaraka kuja ruja Rinahari, daya karahu yahi vinaya hamari.
Hey mahisuta Chitisuta sukharasi,lohitanga jaya jana aghanasi.
Agama amangala aba hara lIjai,sakala manoratha poorana kije.
Jaya shashi nandana budha maharaja,karahu sakala jana kahan shubha kaja.
Dijai buddhi sumati sujana, kathina kasta hari hari kalyana.
Hey tarasuta rohiNI naMdana, chandra suvana duhkha dwand nikandana.
Pujahu asa dass kaha swami,pranata pala prabhu namo namami.
Jayati jayati jaya shri guru deva,karahu sada tumhari prabhu seva.
Devacharya deva guru gyani,Indra purohita vidya dani.
Vachaspati bagisa udara,jeeva brashaspati naama tumhara.
VidyA sindhu angia naama,karahu sakala vidhi puran kama.
Shukradeva tava pada tala jala jatta,dassa nirantara dhyana lagata.
Hey ushena bhargava bhRagunandana, daitya purohita dushTa nikandana.
BhRagukul bhUsana dusana haari,harahu nesta graha karahu sukhari.
Tuhi dwijvar joshi sirtaja, nar shareer ke tumhi raja.
Jaya shree Shani deva ravinandana,jaya kriShno sauri jagavandana.
Pingala manda raudra yama nama,vaphra adi konastha lalama.
Vakra dristi pipala tana saja, shana maha karata ranka shana raja.
Lalta svarna pada karata nihala,karahu vijaya Chaya ke lala.
Jaya jaya rahu gagana pravisaiya, tumahi chandra aditya grasaiya.
Ravi shashi ari svarbhanu dhara,shikhi adi bahu naam tumhara.
Saihinkeya nishachara raja,ardhakaya jag rakhahu laja.
Yadi graha samaya paya kahin avahu,sada shanti rahi sukha upajavahu.
Jaya jaya ketu kathina dukhahari,karahu srijana hetu mangalakari.
Dhvajayuta ruNda rupa vikarala, ghora raudratana adhamana kala.
Shikhi tarika graha balavana, mahapratapa na teja thikana.
Vahana mina maha shubhakari,deejai shanti daya ura dhari.
Teerathraj prayag supasa, bassai Rama ke sundar dassa.
Kakra gramhin puray-tiwari, duvashram jana kashta utarana setu.
nava-graha shanti likhyo sukha hetu, jana tana kashTa utarana setu.
Jo nita paTha karai chita lavai, saba sukha bhogi parama padapavai.


Dhanya navagraha deva prabhu, mahima agama apara.
Chita nava mangala moda graha, jagata janana sukha dvara.
Yeh Chalisa navograha vicharit sndardasa.
Padat premayut badat sukha, sarvanda hulasa.

श्री गणपति ग़ुरुपद कमल, प्रेम सहित शिरानाया lनवग्रह चालीसा कहत,शारद होत सहाय
जय जय रवि शशि सोम बुध,जय गुरु भ्रगु शनि राज
जयति राहू अरु केतु ग्रह, करहु अनुग्रह आजा

प्रथमही रवि कहं नावौ माथा, करहु कृपा जन जानी अनाथा
हे आदित्य दिवाकर भानु, मै मतिमन्द महा अग्यानु
अब निज जन कहं हरहु कलेशा, दिनकर द्वादशा रूपा दिनेषा
नमो भास्कर सूर्य प्रभाकर, अर्क मित्र अघ मोघ क्षम्माकर
शशि मयंक रजनिपति स्वामी, चंद्र कलानिधि नमो नमामि
राकापति हिमांशु राकेशा, प्रनवत जन तना हरहु कलेशा
सोम इंदु विधु शान्ति सुधाकर, शीत रश्मि औषधि निशाकर
तुम्ही शोभित सुंदर भाल महेशा, शरण शरण जन हरहु कलेशा
जय जय मंगल सुखा दाता, लौहित भौमादिका विख्याता
अंगारक कुंज रुज ऋणहारि, दया करहु यही विनय हमारी
हे महिसुत छातिसुत सुखरासी,लोहितांगा जय जन अघनासी
अगम अमंगल अब हर लीजै, सकल मनोरथ पूरन कीजै
जय शशि नंदन बुध महाराजा, करहु सकल जन कहाँ शुभ काजा
दीजै बुद्धि सुमति सुजाना, कठिन कष्ट हरी करी कलियाना
हे तारासुत रोहिणी नंदन, चंद्र सुवन दुह्ख द्वंद निकन्दन
पूजहु आस दास कहूँ स्वामी प्रणत पाल प्रभु नमो नमामि
जयति जयति जय श्री गुरु देवा, करहु सदा तुम्हारी प्रभु सेवाl
देवाचार्य तुम गुरु ज्ञानी, इन्द्र पुरोहित विद्या दानी
वाचस्पति बागीसा उदारा, जीव भ्रुहस्पति नाम तुम्हारा
विद्या सिन्धु अंगीरा नामा, करहु सकल विधि पूरण कामा
शुक्रदेव तल जल जाता, दास निरंतर ध्यान लगाता
हे उशना भार्गव भृगुनंदन , दैत्य पुरोहित दुष्ट निकन्दन
भ्रगुकुल भूषण दुसना हारी, हरहु नैष्ट ग्रह करहु सुखारी
तुही द्विजवर जोशी सिरताजा, नर शरीर के तुम्ही राजा
जय श्री शनि देव रविनंदन , जय कृष्णो सौरी जगवन्दन
पिंगल मन्द रौद्र यम नामा, वप्र आदि कोणस्थ ललामा
वक्र दृष्टी पिप्लन तन साजा, क्षण मह करता रंक क्षण राजा
ललत स्वर्ण पद करत निहाला, हरहु विपति छाया में लाला
जय जय राहू गगन प्रविसैया, तुम्ही चंद्र आदित्य ग्रसईया
रवि शशि अरी सर्वभानु धारा, शिखी आदि बहु नाम तुम्हारा
सैहिंकेय तुम निशाचर राजा, अर्ध्कार्य जग राखहु लाजा
यदि ग्रह समय पाय कहीं आवहु, सदा शान्ति और सुखा उपजवाहू
जय श्री केतु कठिन दुखहारी, करहु सृजन हित मंगलकारी
ध्वज्युक्त रुण्द रूप विकराला, घोर रौद्रतन अधमन काला
शिखी तारिका ग्रह बलवाना, महा प्रताप न तेज ठिकाना
वहन मिन महा शुभकारी, दीजै शान्ति दया उर धारी
तीरथराज प्रयाग सुपासा, बसे राम के सुंदर दासा
ककरा ग्राम्हीं पूरे-तिवारी, दुर्वासाश्रम जन कष्ट उतरना सेतु
नवा-ग्रह शान्ति लिख्यो सुखा हेतु, जन तन कष्ट उतारण सेतु
जो नित पाठ करै चित लावे, सब सुख भोगी परम पद पावे

धन्य नवग्रह नवग्रह देव प्रभु, महिमा अगम अपार
चीत नव मंगल मोद गृह, जगत जनन सुखद्वारा
यह चालीसा नावोग्रह विरचित सुन्दरदास
पढ़त प्रेमयुक्त बढ़त सुख, सर्वानन्द हुलास

Shri Vindeshwari Chalisa Lyrics in Hindi, English, Maa Vindeshwari Chalisa


Vindeshwari Chalisa Lyrics in Hindi, Vindeshwari Chalisa Lyrics in English

Namo namo vindhyeshvari namo namo jagadamba.
Santajanon ke kaja men maa karati nahin vilamba.

Jaya jaya jaya vindhyachala rani, aadi shakti jaga vidita bhavani.
Sinhavahini jai jaga mata, jaya jaya jaya tribhuvana sukhadata.
Kasht nivarini jaya jag devi, jaya jaya jaya jaya asurasur sevi.
Mahima amit apar tumhari, shesh sahas mukh varnat hari.
Dinan ke duhkh harat bhavani, nahin dekhyo tum sam koi dani.
Sab kar manasa puravat mata, mahima amit jagat vikhyata.
Jo jan dhyan tumharo lavai, so turantahi vanchhit phal pavai.
Tuu hi vaishnavi tuu hi rudrani, tuu hi sharada aru brahmani.
Ram radhika shama kali, tuu hi mata santan pratipali.
Uma madhavi chandi jvala, begi mohi par hohu dayala.
Tuu hi hingalaj maharani, tuu hi shitala aru vgyani.
Durga durg vinashini mata, tuu hi lakshmi jag sukhadata.
Tuu hi janhavi aru utrani, hemavati ambe nirvani .
Ashtabhuji varahini devi, karat Vishnu shiv jakar sevi.
Chonsaththi devi kalyani, gauri mangala sab gun khani.
Patan mumba dant kumari, bhadrakali sun vinay hamari.
Vajradharini shok nashini, ayu rakshini vindhyavasini.
Jaya aur vijay baitali, matu sugandha aru vikarali.
Nam anant tumhara bhavani, barana kimi manush agyani.
Ja par kripa matu tav hoi, to vah karai chahai mana joi.
Kripa karahu mo per maharani, siddhi kariya ambe mam bani.
Jo nar dharai matu kar dhyana, takar sada hoya kalyana.
Vipatti tahi sapanehu nahin avai, jo devi kar japa karavai.
Jo nar kahan rin hoya apara, so nar path karai shat bara.
Nishchaya rin mochana hoi jai, jo nar path karai mana lai.
Astuti jo nar padhe padhave, ya jag men so bahu sukha pavai.
Jako vyadhi satavai bhai, jap karat sab duuri parai.
Jo nar ati bandi mahan hoi, bar hajar path kara soi.
Nishchaya bandi te chhuti jai, satya bachan mam manahu bhai.
Ja par jo kachhu sankat hoi, nishchaya devihi sumirai soi.
Jo nar putr hoy nahin bhai, so nar ya vidhi kare upai.
Panch varsh so patha karavai, nauratar men vipr jimavai.
Nishchaya hoya prasann bhavani, putr dehi ta kahan gunakhani.
Dhvaja nariyal ani chadhavai, vidhi samet puujan karavavai.
Nit prati path karai man lai, prem sahit nahin aan upai.
Yah shri vindhyachal chalisa, rank padhat hove avnisa.
Yah jani acharaj manahu bhai, kripa drishti tapar hoi jai.
Jaya jaya jaya jagamatu bhavani, kripa karahu mo para jan jani.नमो नमो विन्ध्येश्वरी, नमो नमो जगदम्ब ।
सन्तजनों के काज में करती नहीं विलम्ब ।।

जय जय जय विन्ध्याचल रानी । आदि शक्ति जग विदित भवानी ।।
सिंहवाहिनी जय जग माता । जय जय जय त्रिभुवन सुखदाता ।।
कष्ट निवारिणि जय जग देवी । जय जय जय असुरासुर सेवी ।।
महिमा अमित अपार तुम्हारी । शेष सहस मुख वर्णत हारी । ।
दीनन के दुख हरत भवानी । नहिं देख्यो तुम सम कोई दानी ।।
सब कर मनसा पुरवत माता । महिमा अमित जगत विख्याता ।।
जो जन ध्यान तुम्हारो लावे । सो तुरतहि वांछित फल पावे ।।
तु ही वैष्णवी तुही रुद्राणी । तुही शारदा अरु ब्रहमाणी ।।
रमा राधिका श्यामा काली । तुही मात सन्तन प्रतिपाली ।।
उमा माधवी चण्डी ज्वाला । वेगि मोहि पर होहु दयाला ।।
तुही हिंगलाज महारानी । तुही शीतला अरु विज्ञानी ।।
दुर्गा दुर्ग विनाशिनि माता । तुही लक्ष्मी जग सुखदाता ।।
तुही जान्हवी अरु इन्द्राणी । हेमावती अम्ब निर्वाणी ।।
अष्टभुजी वाराहिनि देवी । करत विष्णु शिव जाकर सेवी ।।
चौसट्टी देवी कल्याणी। गौरि मंगला सब गुन खानी॥
पाटन मुम्बा दन्त कुमारी । भद्रकाली सुन विनय हमारी ।।
वज्रधारिणी शोक विनाशिनी । आयु रक्षिणी विन्ध्यनिवासिनी ।।
जया और विजया बैताली । मातु सुगन्धा अरु विकराली ।।
नाम अनन्त तुम्हार भवानी । बरनै किमि मानुष अज्ञानी ।।
जा पर कृपा मातु तव होई । तो वह करै चहै मन जोई ।।
कृपा करहु मो पर महारानी । सिद्घ करहु अम्बे मम बानी ।।
जो नर धरै मातु कर ध्याना । ताकर सदा होय कल्याना ।।
विपति ताहि सपनेहु नहिं आवै । जो देवी का जाप करावै ।।
जो नर कहं ऋण होय अपारा । सो नर पाठ करै शत बारा ।।
निश्चय ऋण मोचन होई जाई । जो नर पाठ करै मन लाई ।।
अस्तुति जो नर पढ़े पढ़ावै । या जग में सो अति सुख पावै ।।
जाको व्याधि सतावै भाई । जाप करत सब दूरि पराई ।।
जो नर अति बन्दी महं होई । बार हजार पाठ कर सोई ।।
निश्चय बन्दी ते छुटि जाई । सत्य वचन मम मानहु भाई ।।
जा पर जो कछु संकट होई । निश्चय देविहिं सुमिरै सोई ।।
जो नर पुत्र होय नहि भाई । सो नर या विधि करे उपाई ।।
पाँच वर्ष सो पाठ करावै । नौरातर में विप्र जिमावै ।।
निश्चय होहिं प्रसन्न भवानी । पुत्र देहि ता कहं गुणखानी ।।
ध्वजा नारियल आनि चढ़ावै । विधि समेत पूजन करवावै ।।
नितप्रति पाठ करै मन लाई । प्रेम सहित नहिं आन उपाई ।।
यह श्री विन्ध्याचल चालीसा । रंक पढ़त होवे अवनीसा ।।
यह जनि अचरज मानहुं भाई । कृपा दृष्टि ता पर होइ जाई ।।
जय जय जय जगमातु भवानी । कृपा करहुं मोहि निज जन जानी ।।Shree Saraswati Chalisa Lyrics in Hindi, English, Maa Saraswati ChalisaSaraswati Chalisa Lyrics in Hindi, Saraswati Chalisa  Lyrics in EnglishDoha


Janaka Janani Pada Kamal Raj, Nija Mastaka Para Dhari |


Bandaun Matu Saraswati, Buddhi Bala De Datari |


Purna Jagat Mein Vyapta Tava, Mahima Amit Anantu |


Ramsagar Ke Papa Ko, Matu Tuhi Ab Hantu |


 


Chaupai


Jai Shri Sakal Buddhi Balarasi | Jai Sarvagya Amar Avinasi ||


Jai Jai Jai Veenakar Dhari | Karati Sada Suhansa Savari ||


Roopa Chaturbhujadhari Mata | Sakal Vishva Andar Vikhyata ||


Jaga Mein Pap Buddhi Jab Hoti | Jabahi Dharma Ki Phiki Jyoti ||


Tabahi Matu Le Nija Avatara | Pap Heen Karati Mahi Tara ||


Balmiki Ji The Baham Gyani | Tava Prasad Janai Sansara ||


Ramayan Jo Rache Banai | Adi Kavi Ki Padavi Pai ||


Kalidas Jo Bhaye Vikhyata | Teri Kripa Drishti Se Mata ||


Tulasi Sur Adi Vidvana | Bhaye Aur Jo Gyani Nana ||


Tinhahi Na Aur Raheu Avalamba | Keval Kripa Apaki Amba ||


Karahu Kripa Soi Matu Bhavani | Dukhita Dina Nija Dasahi Jani ||


Putra Karai Aparadha Bahuta | Tehi Na Dharai Chita Sundara Mata ||


Rakhu Laja Janani Ab Meri | Vinaya Karu Bahu Bhanti Ghaneri ||


Main Anath Teri Avalamba | Kripa Karau Jai Jai Jagadamba ||


Madhu Kaitabh Jo Ati Balavana | Bahuyuddha Vishnu Te Thana ||


Samara Hajara Panch Mein Ghora | Phir Bhi Mukha Unase Nahi Mora ||


Matu Sahay Bhai Tehi Kala | Buddhi Viparita Kari Khalahala ||


Tehi Te Mrityu Bhai Khala Keri | Purvahu Matu Manoratha Meri ||


Chanda Munda Jo The Vikhyata | Chhana Mahu Sanhareu Tehi Mata ||


Raktabij Se Samarath Papi | Sur-Muni Hridaya Dhara Saba Kampi ||


Kateu Sira Jima Kadali Khamba | Bara Bara Binavau Jagadamba ||


Jaga Prasiddha Jo Shumbha Nishumbha | Chhina Mein Badhe Tahi Tu Amba ||


Bharata-Matu Budhi Phereu Jayi | Ramachandra Banvasa Karai ||


Ehi Vidhi Ravana Vadha Tum Kinha | Sura Nara Muni Saba Kahun Sukha Dinha ||


Ko Samarath Tava Yasha Guna Gana | Nigama Anadi Ananta Bakhana ||


Vishnu Rudra Aja Sakahin Na Mari | Jinaki Ho Tum Rakshakari ||


Rakta Dantika Aur Shatakshi | Nama Apar Hai Danava Bhakshi ||


Durgam Kaj Dhara Para Kinha | Durga Nama Sakala Jaga Linha ||


Durg Adi Harani Tu Mata | Kripa Karahu Jab Jab Sukhadata ||


Nripa Kopita Jo Marana Chahai | Kanan Mein Ghere Mriga Nahai ||


Sagara Madhya Pota Ke Bhange | Ati Toofana Nahi Kou Sange ||


Bhoota Preta Badha Ya Dukha Mein | Ho Daridra Athava Sankata Mein ||


Nama Jape Mangala Saba Hoi | Sanshaya Isamein Karai Na Koi ||


Putrahin Jo Atur Bhai | Sabai Chhandi Puje Ehi Mai ||


Karai Patha Nita Yaha Chalisa | Hoya Putra Sundara Guna Isa ||


Dhupadika Naivedya Chadhavai | Sankata Rahita Avashya Ho Javai ||


Bhakti Matu Ki Karai Hamesha | Nikata Na Avai Tahi Kalesha ||


Bandi Patha Karein Shata Bara | Bandi Pasha Dura Ho Sara ||


Karahu Kripa Bhavamukti Bhavani | Mo Kahan Dasa Sada Nija Jani ||


 


Doha


Mata Suraj Kanti Tava, Andhakara Mam Roopa ||


Dooban Te Raksha Karahu, Parum Na Main Bhava-Koop ||


Bala Buddhi Vidya Dehu Mohi, Sunahu Saraswati Matu ||


Adhama Ramasagarahim Tum, Ashraya Deu Punatu ||


जनक जननि पद्मरज, निज मस्तक पर धरि।
बन्दौं मातु सरस्वती, बुद्धि बल दे दातारि॥
पूर्ण जगत में व्याप्त तव, महिमा अमित अनंतु।
दुष्जनों के पाप को, मातु तु ही अब हन्तु॥

जय श्री सकल बुद्धि बलरासी।जय सर्वज्ञ अमर अविनाशी॥
जय जय जय वीणाकर धारी।करती सदा सुहंस सवारी॥

रूप चतुर्भुज धारी माता।सकल विश्व अन्दर विख्याता॥
जग में पाप बुद्धि जब होती।तब ही धर्म की फीकी ज्योति॥

तब ही मातु का निज अवतारी।पाप हीन करती महतारी॥
वाल्मीकिजी थे हत्यारा।तव प्रसाद जानै संसारा॥

रामचरित जो रचे बनाई।आदि कवि की पदवी पाई॥
कालिदास जो भये विख्याता।तेरी कृपा दृष्टि से माता॥

तुलसी सूर आदि विद्वाना।भये और जो ज्ञानी नाना॥
तिन्ह न और रहेउ अवलम्बा।केव कृपा आपकी अम्बा॥

करहु कृपा सोइ मातु भवानी।दुखित दीन निज दासहि जानी॥
पुत्र करहिं अपराध बहूता।तेहि न धरई चित माता॥

राखु लाज जननि अब मेरी।विनय करउं भांति बहु तेरी॥
मैं अनाथ तेरी अवलंबा।कृपा करउ जय जय जगदंबा॥

मधुकैटभ जो अति बलवाना।बाहुयुद्ध विष्णु से ठाना॥
समर हजार पाँच में घोरा।फिर भी मुख उनसे नहीं मोरा॥

मातु सहाय कीन्ह तेहि काला।बुद्धि विपरीत भई खलहाला॥
तेहि ते मृत्यु भई खल केरी।पुरवहु मातु मनोरथ मेरी॥

चंड मुण्ड जो थे विख्याता।क्षण महु संहारे उन माता॥
रक्त बीज से समरथ पापी।सुरमुनि हदय धरा सब काँपी॥

काटेउ सिर जिमि कदली खम्बा।बारबार बिन वउं जगदंबा॥
जगप्रसिद्ध जो शुंभनिशुंभा।क्षण में बाँधे ताहि तू अम्बा॥

भरतमातु बुद्धि फेरेऊ जाई।रामचन्द्र बनवास कराई॥
एहिविधि रावण वध तू कीन्हा।सुर नरमुनि सबको सुख दीन्हा॥

को समरथ तव यश गुन गाना।निगम अनादि अनंत बखाना॥
विष्णु रुद्र जस कहिन मारी।जिनकी हो तुम रक्षाकारी॥

रक्त दन्तिका और शताक्षी।नाम अपार है दानव भक्षी॥
दुर्गम काज धरा पर कीन्हा।दुर्गा नाम सकल जग लीन्हा॥

दुर्ग आदि हरनी तू माता।कृपा करहु जब जब सुखदाता॥
नृप कोपित को मारन चाहे।कानन में घेरे मृग नाहे॥

सागर मध्य पोत के भंजे।अति तूफान नहिं कोऊ संगे॥
भूत प्रेत बाधा या दुःख में।हो दरिद्र अथवा संकट में॥

नाम जपे मंगल सब होई।संशय इसमें करई न कोई॥
पुत्रहीन जो आतुर भाई।सबै छांड़ि पूजें एहि भाई॥

करै पाठ नित यह चालीसा।होय पुत्र सुन्दर गुण ईशा॥
धूपादिक नैवेद्य चढ़ावै।संकट रहित अवश्य हो जावै॥

भक्ति मातु की करैं हमेशा। निकट न आवै ताहि कलेशा॥
बंदी पाठ करें सत बारा। बंदी पाश दूर हो सारा॥

रामसागर बाँधि हेतु भवानी।कीजै कृपा दास निज जानी।

॥दोहा॥

मातु सूर्य कान्ति तव, अन्धकार मम रूप।
डूबन से रक्षा करहु परूँ न मैं भव कूप॥
बलबुद्धि विद्या देहु मोहि, सुनहु सरस्वती मातु।
राम सागर अधम को आश्रय तू ही देदातु॥Shri Ganga Chalisa Lyrics in Hindi, English, Maa Ganga Chalisa

Ganga Chalisa Lyrics in Hindi, Ganga Chalisa Lyrics in English

Jai jai jai jag pavani, jayati devasari Ganga,
Jai Shiv jata nivasini, anupam tung taranga.


Jai jai janani haran agh khani, anand karani Ganga Maharani.
Jai Bhagirath surasuri mata, kalimul mool dalani vikhyata.
Jai Jai Jai hanu suta agh hanani, Bhishma ki mata jag janani.
Dhaval kamal dal mam tanu saje, lakhi shat sharad chandr chhavi lajai.
Vahan makar vimal shuchi sohain, amiya kalash kar lakhi man mohain.
Jadit ratn kanchan abhushan, hiya mani har, haranitam dushan.
Jag pavani traya tap nasavani, taral tarang tung man bhavani.
Jo Ganapati ati pujya pradhana, Tihun te pratham Ganga asnana.
Brahma kamandal vasini devi, Shri Prabhu pad pankaj sukh sevi.
Sathi sahastr Sagar sut taryo, Ganga sagar tirth dharyo.
Agam tarang uthyo man bhavan, lakhi tirth Haridvar suhavan.
Tirth raj prayag Akshaivet, dharyo matu puni kashi karvat.
Dhani dhani surasari svarga ki sidhi, tarani amit pitri pad pirhi.
Bhagirathi tap kiyo upara, diyo Brahma tava surasari dhara.
Jab jag jagani chalyo haharai, Shambhu jata mahon rahyo samai.
Barsh paryant Ganga Maharani, rahin shambhu ke jata bhulani.
Muni Bhagirathi shambhuhin dhyayo, tab ik boond jata se payo.
Tate matu bhain traya dhara, mrityu lok, nabha, aru patara.
Gain patal Prabhavati nama, Mandakini gai gagan lelama.
Mrityu lok jahnavi suhavani, kalimal harani agam jag pavani.
Dhani maiya tab mahima bhari, dharm dhuri kali kalush kuthari.
Matu Prabhavati Dhani Mandakini, dhani sur sarit sakal bhainasini.
Pan karat nirmal Ganga jal, pavat man ichchhit anant phal.
Purva janm punya jaba jagat, tabahin dhyan Ganga mahan lagat.
Jai pagu sursari hetu uthavahi, tai jag ashv megh phal pavahi.
Maha patit jin kahu na tare, tin tare ik nam tihare.
Shat yojana hun se jo dhyavahin, nishchai Vishnu lok pad pavahin.
Nam bhajat aganit agh nashai, vimal gyan bal budhi prakashai.
Jimi dhan mool dharm aru dana, dharm mool Ganga jal pana.
Tab gun gunan karat dukh bhajat, griha griha smapati sumati virajat.
Gangahi nem sahit nit dhyavat, duraj nahun sajjan pad pavat.
Buddihin vidhya bal pavai, rogi rog mukta hai javai.
Ganga Ganga jo nara kahahin, bhukha nanga kabhuhuh na rahahi.
Niksat hi mukh Ganga mahi, shravan dabi Yama chalahin parai.
Mahan aghin adhman kahan tare, bhae narka ke bande kivaren.
Jo nar japai Ganga shat nama, sakal siddhi puran hvai kama.
Sab sukh bhog param pad pavahir, avagaman rahit hvai javahin.
Dhani maiya surasari sukhdaini, dhani dhani tirath raj Triveni.
Kakara gram rishi Durvasa, Sundardas Gang kar dasa.
Jo yah padhe Ganga chalisa, mila bhakti aviral vagisa.


Nit nav sukh sampati lahain, dharen ganga ka dhyan.
Ant samai sur pur basa, sadar baithi viman.
Sambat bhuj nabh dishi, Ram janam din chaitra
puran chalisa kiya Hari Bhaktan hit naiter.
जय जय जय जग पावनी, जयति देवसरि गंग ।
जय शिव जटा निवासिनी, अनुपम तुंग तरंग ।।

जय जय जननी हरण अघखानी। आनंद करनी गंगा महारानी ।
जय भगीरथी सुरसरि माता। कलिमल मूल दलिनी विख्याता ।
जय जय जय हनु सुता अघ हननी। भीष्म की माता जग जननी ।
धवल कमल दल मम तनु साजे। लखी शत शरद चंद्र छवि लाजै ।
वाहन मकर विमल शुची सोहें। अमिया कलश कर लखी मन मोहें ।
जडित रत्न कंचन आभूषण। हिय मणि हार, हरानितम दूषण ।
जग पावनी त्रय ताप नसावनी। तरल तरंग तुंग मन भावनी ।
जो गणपति अति पूज्य प्रधान। तिहूँ ते प्रथम गंगा अस्नाना ।
ब्रम्हा कमंडल वासिनी देवी। श्री प्रभु पद पंकज सुख सेवि ।
साठी सहस्त्र सागर सुत तारयो। गंगा सागर तीरथ धारयो ।
अगम तरंग उठ्यो मन भावन। लखी तीरथ हरिद्वार सुहावन ।
तीरथ राज प्रयाग अक्षयवट। धरयो मातु पुनि काशी करवट ।
धनी धनी सुरसरि स्वर्ग की सीढ़ी। तारनी अमित पितर पद पीढ़ी ।
भागीरथ तप कियो उपारा। दियो ब्रह्मा तव सुरसरि धारा ।
जब जग जननी चल्यो हहराई। शम्भु जटा महं रह्यो समाई ।
वर्ष पर्यंत गंगा महारानी। रहीं शम्भू के जटा भुलानी ।
मुनि भागीरथ शम्भुहीं ध्यायो। तब इक बूंद जटा से पायो ।
ताते मातु भई त्रय धारा। मृत्यु लोक नभ अरु पातारा ।
गईं पाताल प्रभावती नामा। मन्दाकिनी गई गगन ललामा ।
मृत्यु लोक जाह्नवी सुहावनी। कलिमल हरनी अगम जग पावनि ।
धनि मइया तब महिमा भारी। धर्मं धुरी कलि कलुष कुठारी ।
मातु प्रभवति धनि मन्दाकिनी। धनि सुर सरित सकल भयनासिनी ।
पान करत निर्मल गंगा जल। पावत मन इच्छित अनंत फल ।
पुरव जन्म पुण्य जब जागत। तबहीं ध्यान गंगा महँ लागत ।
जई पगु सुरसरी हेतु उठावही। तई जगि अश्वमेघ फल पावहि ।
महा पतित जिन कहू न तारे। तिन तारे इक नाम तिहारे ।
शत योजन हूँ से जो ध्यावहिं। निशचाई विष्णु लोक पद पावहीं ।
नाम भजत अगणित अघ नाशै। विमल ज्ञान बल बुद्धि प्रकाशे ।
जिमी धन मूल धर्मं अरु दाना। धर्मं मूल गँगाजल पाना ।
तब गुन गुणन करत दुःख भाजत। गृह गृह सम्पति सुमति विराजत ।
गंगहि नेम सहित नित ध्यावत। दुर्जनहूँ सज्जन पद पावत ।
बुद्धिहीन विद्या बल पावै। रोगी रोग मुक्तझ हो जावै ।
गंगा गंगा जो नर कहहीं। भूखा नंगा कबँहु न रहहि ।
निकसत ही मुख गंगा माई। श्रवण दाबी यम चलहिं पराई ।
महँ अघिन अधमन कहं तारे। भए नरका के बंद किवारें ।
जो नर जपै गंग शत नामा। सकल सिद्धि पूरण ह्वै कामा ।
सब सुख भोग परम पद पावहीं। आवागमन रहित ह्वै जावहीं ।
धनि मइया सुरसरि सुख दैनि। धनि धनि तीरथ राज त्रिवेणी ।
ककरा ग्राम ऋषि दुर्वासा। सुन्दरदास गंगा कर दासा ।
जो यह पढ़े गंगा चालीसा। मिली भक्ति अविरल वागीसा ।।

नित नए सुख सम्पति लहैं। धरें गंगा का ध्यान ।
अंत समाई सुर पुर बसल। सदर बैठी विमान ।
सम्वत भुज नभ दिशि, राम जन्‍म दिन चैत्र ।
पुरण चालीसा किया, हरि भक्तन हित नैत्र ।Shri Annapurna Chalisa Lyrics in Hindi, English, Maa Annapurna Chalisa


Annapurna Chalisa Lyrics in Hindi, Annapurna Chalisa Lyrics in English
 

Vishveshvar padpadam ki raj nij shish lagay


Annapurna tav suyash barano kavi matilay.

Nitya aanand karini mata, var aru abhay bhav prkhyata.


Jay! soundary sindhu jag janani, akhil pap har bhav harani.


Shavet badan par shavet basan puni, santan tuv pad sevat rishimuni.


Kashi puradhishvari mata, maheshvari sakal jag trata.


Vrishbharudh nam rudrani, vishav viharini jay! kalyani.


Patidevta sutit shiromani, padavi prapat kinh giri nandini


Pati vichoh dukh sahi nahi pava, yog agni tab badan jarava.


Deh tajat shiv charan snehu, rakhehu jat himgiri ghehu.


Prakati girija nam dharayo, ati anand bhavan manh chayo.


Narad ne tab tohin bharamayhu, byah karan hit path pdhayhu.


Brahma varun kuber ganaye, devraj aadik gaye.


Sab devan ko sujas bakhani, mati palatan ki man thani.


Nij ko tab narad ghabaraye, tab pran puran mantra pdhaye.


Karan hetu tap tohi updeshu, sant vachan tum satya parekhehu.


Gagangira suni tari na tare, Brahma tav tum pas padhare.


Kaheu putri var mangu anupa, dehun aaj tuv mati anurupa


Tum tap kinh alokik bhari, kasht uthayahu ati sukumari.


Aab sandeh chhadi kacchu moson, hai sogandh nahi chhal toson.


Karat ved vid brahma janhu, vachan mor yeh sancha manhu.


Taji sankoch kahahu nij iccha, dehon mai manmani bhiksha.


Suni Brahma ki madhuri bani, mukh son kachu musukaye bhavani.


Boli tum ka kahahu vidhata, tum to jag ke sashtradhata.


Mam kamna gupt nahin toson, kahvava chahahu ka moson.


Daksh yayg mahn marati bara, shambunath puni hohin hamara.


So aab milhin mohin manbhaye, kahi tathastu vidhi dham sidhaye.


Tab girija shanker tav bhayu, phal kamna sanshyo gayau.


Chanderkoti ravi koti prakasha, tab aanan mahn karat nivasa.


Mala pustak ankush sohe, kar mahn apar pash man mohen.


Annpurne! sadapurne, aaj aanvagh anant purne.


Kripa sagari kshemkari man, bhav vibhuti aanand bhari man.


Kamal vilochan vilsit bhale, devi kalike chandi karale.


Tum kailash mahin hai girija, vilsi anand sath sindhuja.


Svarag mahalakshmi kahalayi, martey lok lakshmi padpayi.


Vilsi sab mahn sarv sarupa, sevat tohin amar pur bhupa.


Jo padhihhi yeh tav chalisa, phal pahin shubh sakhi isa.


Parat samay jo jan man layo, padhinhi bhakti suruchi adhikayo.


Stri kalatr pati mitr putr yut, paramashverya labh lahi adhabhut.


Raj vimukh ko raj divave, jas tero jan sujas badhavei.


Path maha mud mangal data, bhakt manovanchit nidhi pata.

Jo yeh chalisa subhag, padhi naveigen math.


Tineke karaj siddh, sab sakhi kashinath.

विश्‍वेश्‍वर पदपदम की रज निज शीश लगाय
अन्‍न्पूर्णे ! तव सुयश बरनौं कवि मतिलाय

नित्‍य आनंद करिणी माता,वर अरु अभय भाव प्रख्‍याता
जय ! सौंदर्य सिंधु जग जननी, अखिल पाप हर भव भय हरनी
श्‍वेत बदन पर श्‍वेत बसन पुनि, संतन तुव पद सेवत ऋषिमुनि
काशी पुराधीश्‍वरी माता, माहेश्‍वरी सकल जग त्राता
वृषभारुढ़ नाम रुद्राणी, विश्‍व विहारिणि जय ! कल्‍याणी
पतिदेवता सुतीत शिरोमणि, पदवी प्राप्‍त कीन्‍ह गिरी नंदिनि
पति विछोह दुःख सहि नहिं पावा, योग अगिन तब बदन जरावा
देह तजत शिव चरण सनेहू, राखेहु जात हिमगिरि गेहू
प्रकटी गिरिजा नाम धरायो, अति आनंद भवन मँह छायो
नारद ने तब तोहिं भरमायहु, ब्‍याह करन हित पाठ पढ़ायहु
ब्रहमा वरुण कुबेर गनाये, देवराज आदिक कहि गाये
सब देवन को सुजस बखानी, मति पलटन की मन मँह ठानी
अचल रहीं तुम प्रण पर धन्‍या, कीहनी सिद्ध हिमाचल कन्‍या
निज कौ तब नारद घबराये, तब प्रण पूरण मंत्र पढ़ाये
करन हेतु तप तोहिं उपदेशेउ, संत बचन तुम सत्‍य परेखेहु
गगनगिरा सुनि टरी न टारे, ब्रहां तब तुव पास पधारे
कहेउ पुत्रि वर माँगु अनूपा, देहुँ आज तुव मति अनुरुपा
तुम तप कीन्‍ह अलौकिक भारी, कष्‍ट उठायहु अति सुकुमारी
अब संदेह छाँड़ि कछु मोसों, है सौगंध नहीं छल तोसों
करत वेद विद ब्रहमा जानहु, वचन मोर यह सांचा मानहु
तजि संकोच कहहु निज इच्‍छा, देहौं मैं मनमानी भिक्षा
सुनि ब्रहमा की मधुरी बानी, मुख सों कछु मुसुकाय भवानी
बोली तुम का कहहु विधाता, तुम तो जगके स्रष्‍टाधाता
मम कामना गुप्‍त नहिं तोंसों, कहवावा चाहहु का मोंसों
दक्ष यज्ञ महँ मरती बारा, शंभुनाथ पुनि होहिं हमारा
सो अब मिलहिं मोहिं मनभाये, कहि तथास्‍तु विधि धाम सिधाये
तब गिरिजा शंकर तव भयऊ, फल कामना संशयो गयऊ
चन्‍द्रकोटि रवि कोटि प्रकाशा, तब आनन महँ करत निवासा
माला पुस्‍तक अंकुश सोहै, कर मँह अपर पाश मन मोहै
अन्‍न्पूर्णे ! सदापूर्णे, अज अनवघ अनंत पूर्णे
कृपा सागरी क्षेमंकरि माँ, भव विभूति आनंद भरी माँ
कमल बिलोचन विलसित भाले, देवि कालिके चण्‍डि कराले
तुम कैलास मांहि है गिरिजा, विलसी आनंद साथ सिंधुजा
स्‍वर्ग महालछमी कहलायी, मर्त्‍य लोक लछमी पदपायी
विलसी सब मँह सर्व सरुपा, सेवत तोहिं अमर पुर भूपा
जो पढ़िहहिं यह तव चालीसा फल पाइंहहि शुभ साखी ईसा
प्रात समय जो जन मन लायो, पढ़िहहिं भक्‍ति सुरुचि अघिकायो
स्‍त्री कलत्र पति मित्र पुत्र युत, परमैश्रवर्य लाभ लहि अद्‌भुत
राज विमुख को राज दिवावै, जस तेरो जन सुजस बढ़ावै
पाठ महा मुद मंगल दाता, भक्‍त मनोवांछित निधि पाता

जो यह चालीसा सुभग, पढ़ि नावैंगे माथ
तिनके कारज सिद्ध सब साखी काशीनाथHanuman Chalisa Lyrics in Hindi, English, Lord Hanuman Chalisa
Hanuman Chalisa Lyrics in Hindi, Hanuman Chalisa Lyrics in EnglishDOHA

SHRI GURU CHARAN SARAJ RAJ, NIJ MANU MUKUR SUDHARE,

BARNAU RAGHUBAR BIMAL JASU, JO DHAYAK PHAL CHARE.

BUDHIHIEN TANU JAANKE, SUMERAO PAVAN-KUMAR,

BAL BUDHI VIDHYA DEHU MOHE, HARHU KALES BIKAR.

 

JAI HANUMAN GYAN GUN SAGAR, JAI KAPISE TEHU LOK UJAGAR.

RAM DUT ATULIT BAL DHAMA, ANJANI PUTRA PAVAN SUT NAMA.

MAHABIR BIKRAM BAJRAGEE, KUMATI NIVAS SUMATI KE SANGI.

KANCHAN BARAN BIRAJ SUBESA, KANN KUNDAL KUNCHIT KESA.

HAAT VAJAR AO DHEJA BIRAJE, KANDHE MUJ JANEU SAJEE.

SANKAR SUVAN KESRINANDAN, TEJ PRATAP MAHA JAG BANDHAN.

VIDHYAVAN GUNE AATI CHATUR, RAM KAAJ KAIBE KO AATUR.

PRABHU CHARIT SUNIBE KO RASIYA, RAM LAKHAN SITA MAAN BASIYA.

SUSHAM ROOP DHARI SIYAHI DHIKHAVA, BIKAT ROOP DHARI LANK JARAVA.

BHIM ROOP DHARI ASUR SAHARE, RAMCHANDRA KE KAAJ SAVARE.

LAYE SANJEEVAN LAKHAN JIYAYE, SHRIRAGHUVIR HARSHA URE LAYE.

RAGHUPATI KINHE BAHUT BADAI, TUM MAM PREYE BHARAT SAM BHAI.

SAHART BADAN TUMARHU JAS GAVEY, AAS KAHI SHRIPATI KANT LAGAVEY.

SANKADEEK BHRAMADHI MUNISA, NARAD SARAD SAHIT AHISA.

JAM KUBER DIGPAL JAHA THI, KAVI KOVID KAHI SAKE KAHA THI.

TUM UPKAR SUGHUV KEHINA, RAM MILAYE RAJ PAD DENHA.

TUMRAHO MANTRA VIBHEKSHAN MANA, LANKESHVAR BHAYE SAB JAG JAAN.

JUG SAHES JOJAN PER BHANU, LINYO TAHI MADHUR PHAL JANU.

PRABHU MUDRIKA MELI MUKH MAHI, JALDHI LADHI GAYE ACRAJ NAHI.

DURGAM KAAJ JAGAT KE JETE, SUGAM ANUGRAH TUMRE TETE.

RAM DUAARE TUM RAKHVARE, HOOT NA AAGYA BINU PASARE.

SAB SUKH LAHAI TUMHRE SARNA, TUM RCHAK KAHU KO DAARNA.

AAPAN TEJ SAMHARO AAPE, TENO LOK HAKTE KAPE.

BHUT PESACH NIKAT NAHI AAVEH, MAHAVIR JAB NAAM SUNAVEH.

NASE ROG HARE SAB PEERA, JAPAT NIRANTAR HANUMAT BAL BIRA.

SANKAT SE HANUMAN CHUDAVE, MAAN KAM BACHAN DAYAN JO LAVEY.

SAB PER RAM TAPASVI RAJA, TIN KE KAAJ SAKAL TUM SAJA.

AUR MANORAT JO KAYI LAVE, TASUYE AMIT JEEVAN PHAL PAVEY.

CHARO GUJ PRATAP TUMARAH, HAI PRASIDH JAGAT UJEYARA.

SADHU SANT KE TUM RAKHVARE, ASUR NIKANDAN RAM DULARE.

ASHAT SIDHI NAVNIDHI KE DATA, AS VAR DEEN JAANKI MATA.

RAM RASAYAN TUMHRE PASA, SADA RAHO RAGHUPATI KE DASA.

TUMREH BHAJAN RAM KO BHAVEY, JANAM JANAM KE DUKH BISRAVEY.

ANT KAAL RAGHUBAR PUR JAIE, JAHA JANAM HARI BHAGAT KAHAEI.

AUR DEVTA CHITNA DHAREYO, HANUMAT SEYE SARAV SUKH KARAEI.

SANKAT KATE MITE SAB PERA, JO SUMERE HANUMAT BALBIRA.

JAI JAI JAI HANUMAN GUSAI, KRIPA KARO GURU DEV KE NAAI.

JO SAT BAR PAT KAR KOI, CHUTEHI BANDHI MAHA SUKH HOAI.

JO YAHE PADE HANUMAN CHALISA, HOYE SIDHI SA KE GORESA.

TULSIDAS SADA HARI CHERA, KIJEYE NATH HRIDAYE MAHA DERA.DOHA

PAVANTNAYE SANKAT HARAN, MANGAL MURTI ROOP,

RAM LAKHAN SITA SAHET, HRIDAYE BASAU SUR BHUP.

दोहा
श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुरु सुधारि|
बरनंऊ रघुबर बिमल जसु, जो दयाका फल चारि ||
बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौं पवन कुमार|
बुद्धि विधा देहु मोहिं, हरहु कलेश विकार ||

चालीसा

जय हनुमान ज्ञान गुण सागर| जय कपीस तिहुं लोक उजागर ||
रामदूत अतुलित बल धामा| अंजनि पुत्र पवन सुत नामा ||
महावीर विक्रम बज्ररंगी | कुमति निवार सुमति के संगी ||
कंचन बरन विराज सुवेसा | कानन कुंण्‍डल कुंचित केसा ||
हाथ बज्र और ध्‍वजा बिराजै | कांधे मूंज जनेऊ साजै ||
शंकर सुवन केसरी नंदन | तेज प्रताप महा जगबंधन ||
विद्यावान गुनी अति चातुर | राम काज करिबे को आतुर ||
प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया | राम लखन सीता मन बसिया ||
सूक्ष्‍म रूप धरी सियहिं दिखावा | विकट रूप धरि लंक जरावा ||
भीम रूप धरि असुर संहारे | रामचंद्र जी के काज संवारे ||
लाये संजीवन लखन जियाये | श्रीरघुवीर हरषि उर लाये ||
रघुपति कीन्‍हीं बहुत बड़ाई | तुम मम प्रिय भरत सम भाई ||
सहस बदन तुम्‍हरो यश गावे | अस कहि श्रीपति कंठ लगावे ||
सनकादिक ब्रह्‌मादिक मुनीसा | नारद सारद सहित अहीसा ||
जम कुबेर दिक्‌पाल जहां ते | कवि कोविद कहि सके कहां ते ||
तुम उपकार सुग्रीवहिं कीन्‍हा | राम मिलाये राज पद दीन्‍हा ||
तुम्‍हरो मंत्र विभीषन माना | लंकेश्वर भये सब जग जाना ||
जुग सहस्‍त्र योजन पर भानू | लील्‍यो ताहि मधुर फल जानू ||
प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि | जलधि लांघि गए अचरज नाहीं ||
दुर्गम काज जगत के जेते | सुगम अनुग्रह तुम्‍हरे तेते ||
राम दुआरे तुम रखवारे | होत न आज्ञा बिनु पैसारे ||
सब सुख लहै तुम्हरे सरना | तुम रक्षक काहू को डरना ||
आपन तेज सम्हारो आपै | तीनों लोक हांक ते कांपै ||
भूत पिशाच निकट नहिं आवै | महावीर जब नाम सुनावै ||
नासै रोग हरै सब पीरा | जपत निरंतर हनुमत बीरा ||
संकट ते हनुमान छुड़ावे | मन क्रम वचन ध्‍यान जो लावै ||
सब पर राम तपस्वी राजा | तिन के काज सकल तुम साजा ||
और मनोरथ जो कोई लावे | सोई अमित जीवन फल पावै ||
चारो जुग प्रताप तुम्‍हारा | है प्रसिद्ध जगत उजियारा ||
साधु संत के तुम रखवारे | असुर निकंदन राम दुलारे ||
अष्‍ट सिद्धि नवनिधि के दाता | अस वर दीन जानकी माता ||
राम रसायन तुम्हरे पासा | सदा रहो रघुपति के दासा ||
तुम्‍हरे भजन राम को पावै | जनम जनम के दुःख बिसरावै ||
अंत काल रघुबर पुर जाई | जहां जनम हरि भक्‍त कहाई ||
और देवता चित न धरई | हनुमत सेइ सर्व सुख करई ||
संकट कटै मिटै सब पीरा | जो सुमिरे हनुमत बलबीरा ||
जय जय जय हनुमान गोंसाई | कृपा करो गुरु देव की नाई ||
जो शत बार पाठ कर कोई |छूटहि बंदि महा सुख होई ||
जो यह पढ़ै हनुमान चालीसा | होय सिद्धि साखी गौरीसा ||
तुलसीदास सदा हरि चेरा | कीजेये नाथ हृदय महं डेरा ||


दोहा
पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप |
राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप ||

Shri Krishan Chalisa Lyrics in Hindi, English, Lord Krishna ChalisaShri Krishan Chalisa Lyrics in Hindi, Shri Krishan Chalisa Lyrics in English


Banshi shobhit kar madhur, nil jalad tanu shyam.
Arun adhar janu bimba phal, nayan kamal abhiram.
Puran Inder Arvind mukh, pitambar subh saj.
Jai Man Mohan Madan chhavi, Krishan chandra maharaj.

Jai Yadunandan jai jag vandan, Jai Vasudev Devki nandan.
Jai Yashoda sut Nand dulare, Jai prabhu bhaktan ke rakhvare.
Jai Nat naagar Nag nathaiya, Krishna Kanhaiya dhenu charaiya.
Puni nakh par Prabhu Girivar dharo, Ao dinan-kasht nivaro.
Banshi madhur adhar dhari tero, Hove puran vinya yeh mero.
Ao Hari puni makhan chakho, Aaj laaj bhaktan ki rakho.
Gol kapol chibuk arunare, Mridu muskan mohini dare.
Rajit Rajiv nayan vishala, Mor mukut vaijanti mala.
Kundal shravan peet put achhe, Kati kinkini kachhani kachhe.
Neel jalaj sundar tan sohai, Chhavi lakhi sur nar muniman mohai.
Mastak tilak alak ghunghrale, Ao Krishan bansuri vale.
Kari pai pan putanahin taryo, Aka-baka kagasur maryo.
Madhuvan jalat agin jab jvala,  Bhe shital lakhatahin Nandlala.
Surpati Jab Bruj chadhyo risai, Musar dhaar vari varshai.
Lagat lagat Bruj chahan bahayo, Govardhan nakh dhari bachayo.
Lakhi Yashuda man bhram adhikai, Mukh mahan chaudah bhuvan dikhai.
Dusht Kans ati udham machayo, Koti kamal jab phul mangayo.
Nathi kaliyahin tab tum linhyo, Charan chinh dai nirbhai kinhyo.
Kari gopin sang raas bilasa, Sab ki puran kari abhilasa.
Katik maha asur sanharyo, Kanshi kesh pakadi dai maryo.
Mata pita ki bandi chhudayo, Ugrasen kahan raj dilayo.
Mahi se mritak chhahon sut layo, Matu Devaki shok mitayo.
Bhomasur mur dataya sanhari, Lae shatdash sahas kumari.
Dai Bhimahin tran chir shara, Jarasindhu rakshas kahan mara.
Asur bkasur adik maryau, bhaktan kai tab kasht nivaryau.
Deen Sudama ke dukh taryo, Tandul teen muthi mukh daryo.
Prem ke saag vidur ghar mange, Duryodhan ke meva tyage.
Lakhi prem ki mahima bhari, Aise Shyam deen hitkari.
Bharat ke parath rath hanke, Liye chakra kar nahin bal thake.
Nij Gita ke gyan sunaye, Bhaktan hridai sudha varsaye.
Mira thee aisi matvali, vish pi gayi bajakar tali.
Rana bheja saap pitari, Shaligram bane banvari.
Nij maya tum vidhihin dikhayo, Ur te sanshai sakal mitayo.
Tab shat ninda kari tatkala, jivan mukt bhayo shishupala.
Jabahin Draupadi ter lagai, Dinanath laj ab jai.
Turatahi basan bane Nandlala, Badhay chir bhe ari munh kala.
As anaath ke nath Kanhaiya, Dubat bhanvar bachavahi naiya.
"Sundardas" Aas ur Dharri, Daya Drishti Keejay Banwari.
Nath sakal mum kumati nivaro, kshmhu begi apradh hamaro.
Kholo pat ab darshan dijai, Bolo Krishna Kanhaiya ki jai.

Yah chalisa Krishna ka, path karai ur dhari,
asht siddhi nay niddhi phal, lahai padarath chari.
बंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम ।
अरुण अधर जनु बिम्ब फल, नयन कमल अभिराम ।।
पूर्ण इन्‍द्र अरविन्द मुख, पीताम्बर शुभ साज ।
जय मनमोहन मदन छवि, कृष्णचंद्र महाराज ।।

जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वासुदेव देवकी नंदन ।।
जय यशोदा सुत नन्द दुलारे, जय प्रभु भक्तन के रखवारे ।।
जय नटनागर नाग नथइया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरइया ।।
पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो ।।
बंसी मधुर अधर धरी तेरी, होवे पूरण विनय यह मेरी ।।
आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भक्तन की राखो ।।
गोल कपोल चिबुक अरुनारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे ।।
राजित राजिव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजयंती माला ।।
कुंडल श्रवण पीतपट आछे, कटी किंकिणी काछनी काछे ।।
नील जलज सुन्‍दर तनु सोहे, छवि लखी सुर नर मुनि मन मोहे ।।
मस्तक तिलक अलक घुँघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले ।।
करि पय पान, पुतनहि तारयो, अका बका कागा सुर मारयो ।।
मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भये शीतल, लखिताहीं नंदलाला ।।
सुरपति जब ब्रज चढ़यो रिसाई, मूसर धार बारि बरसाई ।।
लगत-लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नखधारी बचायो ।।
लखी यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख महँ चौदह भुवन दिखाई ।।
दुष्ट कंस अति ऊधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो ।।
नाथि कालियहिं तब तुम लीन्हें, चरनचिंह दै निर्भय किन्हें ।।
करी गोपिन संग रास विलासा, सब की पूरण करी अभिलाषा ।।
केतिक महा असुर संहारयो, कंसहि केश पकडी दी मारयो ।।
मातु पिता की बंदी छुडाई, उग्रसेन कहाँ राज दिलाई ।।
महि से मृतक छहों सुत लायो, मातु देवकी शोक मिटायो ।।
भोमासुर मुर दैत्य संहारी, लाये षट दश सहस कुमारी ।।
दै भीमहि त्रिण चीर संहारा, जरासिंधु राक्षस कहां मारा ।।
असुर वृकासुर आदिक मारयो, भक्तन के तब कष्ट निवारियो ।।
दीन सुदामा के दुःख तारयो, तंदुल तीन मुठी मुख डारयो ।।
प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे ।।
लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी ।।
भारत के पार्थ रथ हांके, लिए चक्र कर नहीं बल ताके ।।
निज गीता के ज्ञान सुनाये, भक्तन ह्रदय सुधा बरसाए ।।
मीरा थी ऐसी मतवाली, विष पी गई बजाकर ताली ।।
राणा भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी ।।
निज माया तुम विधिहिं दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो ।।
तव शत निंदा करी तत्‍काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला ।।
जबहीं द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई ।।
तुरतहि बसन बने नन्‍द लाला,बढ़े चीर भै अरि मुँह काला ।।
अस अनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया ।।
सुन्दरदास आस उर धारी, दयादृष्टि कीजे बनवारी ।।
नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगि अपराध हमारो ।।
खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय ।।

यह चालीसा कृष्ण का, पाठ करै उर धारी ।
अष्ट सिद्धि नव निद्धि फल, लहे पदार्थ चारी

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

Archives

Popular Posts

Tags

Recent Comments

Welcome to the Hindi Song Lyrics blog, Get the Accurate Lyrics about Bollywood Songs, Best Hindi Movie Songs, Old Hindi Movies Songs, Latest Indian Movies Songs, Ghazals, POP Songs, Album Songs, Qwaalies (Qawwali Songs), New Hindi Film Songs, hindi love songs, hindi romantic songs, hindi wedding songs, Popular Songs, Sad Songs, Dance Songs, Hit Songs, Bhajans, Bhangra songs, Sufi Songs, Patriotic Songs, Birthday Songs, Raksha Bandhan Songs, Holi Songs, Kids (Children) Songs and Valuable information About Singers, Music Director, Lyricists, Actors/Actresses, Star Casts as well as Hindi Songs Lyrics With English Translation. See wide collection of Bengali songs lyrics, Telugu songs lyrics, Marathi songs lyrics, Tamil songs lyrics, Gujarati songs lyrics, Kannada songs lyrics, Malayalam songs lyrics, Punjabi songs lyrics, English songs lyrics